Category: Mật rắn

ran ho mang thuong

Rắn hổ mang

Rắn hổ mang là một thuật ngữ chung để chỉ một số loài rắn trong họ Naja, phân bố chủ yếu ở các vùng nhiệt đới và sa mạc của châu Á và châu...

Mật rắn có tác dụng gì

Mật rắn là túi mật chứa mật và mồ hôi trong cơ thể rắn. Mật rắn đều có thể dùng làm thuốc, đặc biệt mật rắn vòng vàng – cạp nong, rắn vòng bạc...